Ta strona wykorzystuje pliki "cookie" do prezentowania zawartości. Kliknij "OK", jeśli akceptujesz.

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), soul seed media informuje że:

a. Administratorem danych osobowych jest soul seed media z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mikołowska 88 (kod pocztowy: 51-515). Kontakt w sprawie danych osobowych: mail: iod@soulseedmedia.pl, tel.: (+48) 693 406 195

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

c. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.

e. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

f. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

g. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h. W przypadku: a) nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji; b) odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do przeprowadzenia sprawy Pani/Pana zapytania bądź wniosku.

data ostatniej aktualizacji: 13.07.2018